To nejnovější

Vysokofrekvenční stravování má u nemalé skupiny naturálů bezpochyby své opodstatněné místo, a možná pro ně bude i tou nejvhodnější variantou.

Jinou, mnohem šetrnější, a přesto hodně zajímavou metodou je analýza vlasů.