To nejnovější

Mezi podporované ekonomické činnosti patří: zpracovatelský průmysl těžba adobývání zásobování vodou, činnosti související s odpadními vodami, odpady a sanacemi stavebnictví (inženýrské stavitelství a specializované stavební činnosti) tisk a rozmnožování nahraných nosičů doprava askladování informační a komunikační činnosti (např.

Tato kooperace vznikla ještě předtím, než Opel skončil pod křídly společnosti PSA.