To nejnovější

Vyvstane, když se smutek úplně nevylije.

Někdy neexistuje objektivní potvrzení porušení kognitivních funkcí, takže screeningové váhy používané při diagnóze nemají dostatečnou citlivost.