To nejnovější

Paní Šárko, po 30 minutách, v aerobním pásmu 55-80% tepového maxima se spalují tuky, pokud se dostáváte nad aerobní pásmo, čili nad 80% TM, spalují se i svaly.

Pokud se rozhodnete pro cestování půjčeným autem, naleznete zde poměrně kvalitní silnice, které zpřístupňují v podstatě veškeré turistické zajímavosti.