To nejnovější

Méně častá je forma neparaneoplastická, která se vyskytuje stejně často u obou pohlaví, průměrný věk je 50 let, má pomalejší progresi, reaguje lépe na imunosupresi, délka života není zkrácena, v 25 % případů je asociována s dalším autoimunitním onemocněním.

Eliminace Eliminace stravy zahrnuje odstranění z výživy specifického alergenu.