To nejnovější

Starší lidé mohou potřebovat více procedur a účinek může být méně výrazný.

Co je ještě horší – tato předeklarace nemusí nutně vést k okamžité chybě při práci s programem (ideálně při jeho testování), ale může se projevit až při určité shodě okolností – podle všeobecně platného zákona tedy ve chvíli, kdy se aplikace předvádí šéfovi či zákazníkovi :-).