To nejnovější

Mezi tyto cviky patří zejména tyto čtyři – výstupy na lavičku, výpady, dřep a mrtvý tah.

Když si uvdomil, že je to proto, že mu sklivec stéká po tvái, rozeval se.