To nejnovější

Belpomme tvrdí, že používání pesticidů, jako je chlordekon, způsobilo trvalou kontaminaci půdy a spodních vod.

Je tedy jednou složkou mléčné bílkoviny.