To nejnovější

Když si uvdomil, že je to proto, že mu sklivec stéká po tvái, rozeval se.

Pokud použijete nesprávný lék, mohou poškodit.