To nejnovější

Termíny pomáhají zvládnout intoxikaci alkoholem.

Obsahuje presynaptické váčky, které obsahují zásobu mediátorů – transmiterů.