To nejnovější

U miniaturních plemen, bude nejspíš nutné kosti pomlet nebo alespoň hodně rozdrtit - nasekat a pomlátit paličkou na maso.

Rita ležela zhroucená na podlaze pod schody, hlavu zvrácenou až k rameni v šeredném, nelidském úhlu; obnažená noha trčela k tmavému schodišti jako vyčítavě napřažený prst.