To nejnovější

I když postavy nepřicházejí do zemí západní Evropy z jiného civilizačního okruhu, ale pouze ze zemí bývalého východního bloku (Slovensko, Rumunsko), zažívají stavy bytostného odcizení a (nevyhnutelně?

Tento jazyk totiž, podobně jako mnohé další programovací jazyky, preferuje rekurzi před masivním používáním programových smyček.