To nejnovější

Nutno podotknout, že s dusičňany se to celkově nesmí přehánět a je na místě je přijímat v rozumné míře, pouze tak mají pozitivní vliv na cvičení a celkové zdraví.

A nyní ke třem již výše zmiňovaným principům.