To nejnovější

Zřídil zvláštní nadaci a pod jeho patronací se uskutečnily expedice do Arktidy, Antarktidy a jiné výzkumy.

To zlepšuje stupeň účinnosti, který vám nakonec pomáhá s tréninků, na cestě do svých masových zisky svalstva.