To nejnovější

Musíte také občas rázně říznout do problematického místa?

Cvičíme v sedu, tureckém sedu, sedu na patách, kelku.