To nejnovější

Určite si silový cieľ: vždy je lepšie určiť si cieľ, ktorý chcete postupne dosiahnuť.

To vede k pomalejšímu metabolismu.