To nejnovější

I přesto se nemohl pohnout končetiny a neviditelné síly stále svíral můj jazyk, ale moje myšlenky byly silné a jasně, a pocit hrůzy mě opustil.

Tady, tady za mnou mě na vyšetřovatele.