To nejnovější

Imunosuprese je účinná zejména u neparaneoplastické formy: kortikosteroidy, cyklosporin, plazmaferéza a intravenózní imunoglobulin.

Krev začne hůře přenášet kyslík potřebný pro subjekty, protože zvyšující se počet tepů, což negativně ovlivňuje délku normálního provozu srdce, jak to začne se opotřebovávají mnohem rychleji.