To nejnovější

Jak Šari, tak Ubangi byly pouze hraničními toky kolonie, takže jméno vyjadřovalo především to, co leží mezi oběma řekami - na jih od Šari a na sever od Ubangi.

Bhem nkolika vtein opadala veškerá vnjší slupka, díky které vypadal jako lovk, a zstalo jen zlaté pulsující vtvoví.