To nejnovější

Asi nejčastějším a všeobecně používaným termínem (v české i anglosaské literatuře) je pojem well-being (Kebza & Šolcová, 2003).

Ve svislé poloze jsou však ramenní svaly mnohem více namáhány.