To nejnovější

Při zkrácení tohoto svalu by nebylo možné dosáhnout žádoucí deprese ramene nutné pro správné provedení abdukce v ramenním kloubu a funkci deltového svalu by stále přebírala horní část svalu trapézového.

Ovoce bychom měli jíst především dopoledne, protože obsahuje větší množství cukrů než zelenina.