To nejnovější

Opakujte 5x pro obě ruce.

Tempo se týká sluchové analýzy a schopnosti se rychle adaptovat na to, co dítě slyší.