To nejnovější

Většinou nejde o zanedbatelné částky, a proto mnoho lidí si peníze na jejich provedení půjčuje.

Ve filmu doslova říkají: „denní příjem 1 mg hemového železa denně je úzce spojen s 27 % nárůstem rizika koronárních srdečních onemocnění.