To nejnovější

Na druhém stupni se žáci učí spojování pohybů(huen lien) a koordinaci kruhovým, pružným a s přirozeným půvabem prováděným pohybům dané formy.

Týdnech prošel, Ems trenér se obrátil ke mně.