To nejnovější

Vstoupili jsme do místnosti a já byl znovu uchvácen její krásou a harmonií, které ji naplňovaly.

Když na Johnovu botu kápla vazká slina a tahoun podráždn hodil hlavou, agent pomalu a obezetn ustoupil.