To nejnovější

Znalost historických postav, včetně těch, které zde vystupují jako vedlejší, není vůbec na škodu.

Dnes už existuje mnoho přípravků ve formě pasty nebo gelu, které může koním do tlamy dát sám majitel.