To nejnovější

Vychází z někoho, kdo považuje živitele rodiny za špatný, - pro dítě: - pokud se matka domnívá, že její manžel je chudým rodinným příslušníkem rodiny, - když se matka pokládá za bezmocnou a hloupou a vyčerpá z toho dítě dítě.

Dalšími zdroji jsou teplo zemského nitra a setrvačnost soustavy Země-Měsíc.