To nejnovější

Po tréninku je nutné doplnit obojí.

SSvvaalloovváá bboolleesstt – aby nevznikla, musíme u začátečníků postupovat pomalu se zvyšováním zátěže.