To nejnovější

Posaďte se, dotýkat podlahy ruce, pak se dostat nahoru na špičkách, zvedněte ruce nad hlavu a úsek (5-6 krát) Ip – šířka nohy ramen, paže podél těla.

Existuje-li něco, co nenávidím víc než cokoliv jiného, pak to je krysa, jež prese mne v temnotě přeběhne.