To nejnovější

Spálením většího kousku uhlí v kamnech se v podobě tepla uvolní kolem dvou milionů joulů (2 MJ).

Hrudník je stlačený a kamenitý.