To nejnovější

Hypotéza vznešená v dokumentu z roku 2008 vyvolává myšlenku, že to není ani jeden z návrhů.

A tím je frekvence energie vyšší a naopak.