To nejnovější

Společný nástroj pro vyšetřování na pracovišti, nazvaný pro tuto studii "Graf analýzy příčin (CA)", je kontrolní seznam, na kterém vyšetřovatelé vybírají nestandardní akce a podmínky, které zřejmě přispěly k pracovním událostem.

Konkurence totiž přichází na připravený trh, kdy zákazníci již produkt znají a není nutné vydávat prostředky na jejich „osvětu“.