To nejnovější

Tento pojí se na Rozdielu k Ptáčníkovi (1349 m nad m.

Smysl pro bezcennost, prázdnotu, vinu, nesrovnalosti se světem kolem nás.