To nejnovější

Nezdatnost organismu Doporučení Vhodné pohybové aktivity pěší turistika plavání a cvičení ve vodě pohybové hry (z hlediska jejich psychického ovlivnění) jízda na bicyklovém ergometru, u zdatnějších na kole, což zvyšuje aerobní kapacitu psychomotorická cvičení, vědomování si prožitků svého těla, prožitků a zkušenosti při cvičení s různými pestrými pomůckami, cvičení na rozvoj koordinačních schopností (overbaly, pivní tácky, šátky, tyče, jogurtové kelímky, padák…) jednoduché taneční kroky doprovázené zpěvem, říkadly… cvičení z oblasti zdravotní TV s využíváním prvků jógy, zejména specifická cvičení, která vedou: k nácviku a upevňování správného držení těla, která ovlivňují harmonický rozvoj kosterního svalstva a jeho tonickou vyváženost dechová cvičení, která podporují rozvoj dýchací funkce a také přispívají k tělesné a duševní relaxaci relaxační cvičení, kterými regulujeme celkové psychické a fyzické uvolnění Nevhodná cvičení prudké změny základních poloh a pohybů rychlé tempo izometrická cvičení, často se zadržením dechu přeskoky, seskoky, dlouhotrvající poskoky záklony hlavy spojené s rotací, polohy hlavy dolů náročnější sportovní hry a soutěže vyžadující rychlost a obratnost náročná koordinační cvičení spinální cvičení při podezření na výhřez meziobratlové ploténky cvičení na nářadí Při zařazování všech pohybových aktivit musíme vždy přihlížet ke zdravotnímu a funkčnímu stavu organismu.

Pro dlouhodobé (3-5 dny) příjem je Polifan vhodnější, má velmi dobrý adsorpční účinek.