To nejnovější

Ustanoveni tedy někteří k zhotovování potřebného nářadí, jiní k stavění sléváren a hamrů, opět jiní k pálení uhlí a rubání dřeva.

Jediné španělské slovo, kterému se žádný cizinec nemůže nenaučit, je maňana — zítra (doslova „ráno").