To nejnovější

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu.

Vega se pitiskl k mížím a chladným hodnotícím pohledem pejíždl po hromotlukovi s bejkovcem v ruce.