To nejnovější

Skot nebo skot lze rozdělit do 3 hlavních typů: Milky, Maso, Kombinované - maso a mléčné výrobky.

Zde jsou jejich grafické záznamy: Ukazuje se, že látka má dva izomery.