To nejnovější

Probíhá roční program sledování, poté je systematické sledování ukončeno.

Ale pravidelně kontrolujte váhu 2-3krát týdně.