To nejnovější

K tréninku je vhodný mírně zvlněný či rovinatý terén.

Ne vћdy ovљem splтuje i dalљн dщleћitй pшedpoklady, jako je dostateиnэ trйninkovэ objem (kterэ musнte pшi pouћitн vysokй intenzity zбkonitм snнћit), a tak trochu problematickэ je i иasto diskutovanэ aspekt "time under tension" neboli doba, pod kterou je sval bмhem sйrie v napмtн.