To nejnovější

Ve skutečnosti si však překladač hlídá, zda je recur použito správně: Pokud vám použití rekurze či tail rekurze z nějakého důvodu vadí, vězte, že ve skutečně velkém množství případů je řešením použití již zmíněného makra for.

Sotva nadzdvihl zadní cíp sešnrovaný tkanicemi, vyrazila mu vstíc dlouhá svalnatá paže s nožem v dlani.