To nejnovější

Velmi vzácně může zavádění kontrastního média způsobit nežádoucí účinky mírné závažnosti: nauzea, pálení v místě vpichu, bolest hlavy, závratě nebo vyrážky.

Ale to neznamená, že je to čistě pro krátkodobé.