To nejnovější

Všechny neprůhledné obvodové konstrukce by měly být izolovány tak, aby součinitel prostupu tepla U byl nižší než 0,15 W/(m 2 K).

Pro růst svalů je zcela nezbytné zvýšit příjem bílkovin.