To nejnovější

K jejich zkracování dochází v důsledku nedostatečného množství kompenzačních (vyrovnávacích) cvičení opačného charakteru, mezi která patří i relaxační a strečinková cvičení.

Pokud se dítě často v noci budí a maminka si nemá jak odpočinout, stává se to samozřejmě náročnější a na cvičení zůstává méně energie.