To nejnovější

O jeho vyřazení ze seznamu požádalo olomoucké hejtmanství, které nyní s městským úřadem v Kostelci na Hané řeší, jak se zchátralým domem naloží.

A potom sem skібdaіa pro ty kamarбdky, 11) co kaћdб aj potшebovaіa k bбrjakйmu temu chіapcovi a aj sem im dopise psбvaіa.