To nejnovější

Přímo jako popis ekologického domu působí líčení obydlí maloasijských Frygů, kteří sídlí v stepnatých rovinách a pro nedostatek lesů mají o stavební dřevo nouzi, vyhledávají si přirozené vyvýšeniny země, vyhlubují je odkopáním jejich střední části, prokopávají do nich chodby a rozšiřují jejich prostory, pokud to povaha místa připouští.

Na konci vrchu ucha se chyťte ukazováčkem a palcem tak, že budete mít palec za uchem.