To nejnovější

Také je intenzivně zkoumána jejich akumulace v životním prostředí a tedy následně i v organismech, což může představovat potenciální problém při jejich budoucích aplikacích v medicíně či ekologických technologiích.

Mléko obsahuje protein syrovátku v počtu 20 %, jakož i protein kasein o hodnotě 80%.