To nejnovější

CO SI Z ČLÁNKU VZÍT?

Cizí lidé vás teď málokdy oslovili tú a camamda obvykle používali seňor a usted.