To nejnovější

Což je hezké, kůže není ponechána ochablé, obvykle z důvodu jednoduché stravy.

Je logické, že mnoho cvičebních postupů, či pohybů a principů „Tai Ji Quan“ není zde vhodné zveřejňovat.