To nejnovější

Hlavní obtíž je zachování nehybnosti.

Běžet hodinu bez napití není pro hydratovaný organismus žádný problém.