To nejnovější

Arytmické záchvaty se vyskytují, když jsou prováděny impulsy na vodivém systému srdce, jeho anomáliích a také vlivu vnějších faktorů.

Jste jako hejtman spokojen s úrovní zdravotní péče ve Středočeském kraji?